Melspring International B.V.

Slibbehandeling en mestverwerking

Indikking en ontwatering van slib en mestverwerking/-vergisting.

Slibbehandeling & mestverwerking

Slibbehandeling
Bij vrijwel alle waterzuiveringsmethoden wordt slib geproduceerd. Vroeger werd dit slib gebruikt voor bemesting in de landbouw. Slibsoorten waarvoor een nuttige toepassing (bijv. vergisting of compostering) mogelijk is, worden veelal per vrachtwagen vervoerd. Andere soorten slib worden als afvalstof gezien en dienen als zodanig te worden verwerkt. Om het aantal transportbewegingen te beperken is verdere verwerking van slib noodzakelijk.

Melspring heeft de kennis en ervaring en levert een uitgebreid scala aan producten om slib te behandelen met als doel het volume van het af te voeren slib te reduceren. Door het selecteren van het juiste product (afhankelijk van de slibkarakteristieken) kan een significante besparing in kosten plaatsvinden voor de totale slibbehandeling. 

Tevens levert Melspring producten voor optimalisatie van fysisch/chemische zuivering, pH correctie, fosfaatverwijdering, licht slib bestrijding, denitrificatie, H2S bestrijding en schuimbestrijding. Onze product- en zuiveringsdeskundigen kunnen u adviseren en ondersteunen om het zuivering- en slibbehandelingsproces te optimaliseren en de kosten te reduceren.

Mestverwerking/vergisting
Voor mestverwerking en vergisting voorziet ons programma in middelen (o.a. zwavelzuur, ijzersulfaatoplossingen en vlokmiddelen) die de dikke- en dunne fractiescheiding van de mest verbeteren en H2S elimineren. Daarnaast bieden wij we ijzerchloride, natronloog en antischuim aan, die veelal worden ingezet bij vergisters. Tevens leveren wij hoogwaardige materialen voor de co-vergisting.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.